header.jpg, 64kB

Cenník služieb

1. Poplatky sa uhrádzajú vopred pred prevedením úkonu do pokladne spoločnosti

Vypracovanie zmluvy o nájme spoločných zariadení a spoločných častí domu podľa požiadavok vlastníkov 33 €
Vystavenie vyhlásenia správcu pri prevode bytu o tom, že prevádzajúci nemá nedoplatky 8 €
Vystavenie dokladu o veku stavby – domu 3 €
Vyhotovenie kópie z projektovej dokumentácie (pôdorysu bytu, pivnice, na stavebné úpravy, ...) 3 €
Schválenie a vyhotovenie splátkového kalendára 10 €
Kopírovanie a tlač dokumentov (1x A4) 0,15 €

2. Poplatky sa uhrádzajú z konta užívateľa pri ročnom zučtovaní

Vyhotovenie a zasielanie upomienky 2,50 €
Druhá upomienka, pokus o zmier a preddražobná upomienka 5 €
Komplexné vymáhanie pohľadávok zmluvne

3. Poplatky sú súčasťou predpisu úhrad za služby spojené s bývaním

Poplatok za vyhotovenie a distribúciu ročného vyúčtovania nákladov na byt/rok 6 €

4. Poplatky sa uhrádzajú z fondu prevádzky údržby a opráv domu

Inžinierska činnosť (zabezpečenie PD, zazmluvnenie diela, ohlásenie stavby, vybavenie súv. povolení a ďalšie s tým súvisiace činnosti) podľa rozsahu (min. 60 €)
Za vypracovanie a predloženie podkladov k žiadosti o úver 200 €
Za zabezpečenie vypracovania a podanie žiadosti vrátane príloh o dotáciu, príp. o iný podporný finančný mechanizmus na obnovu BD 350 €
Za zabezpečenie vypracovania a podanie žiadosti vrátane príloh o finančný mechanizmus na obnovu BD zo ŠFRB 0,6% z objemu úveru, min. 1000 €
Zmluvy (vypracovanie, pripomienkovanie, ...) min. 33 €

Do 19.7.2024 máme firemnú dovolenku. V tomto čase rieši nevyhnutné opravy havarijná služba. Ďakujeme za pochopenie.

04.07.2024

Od 27.04.2024 sa končí vykurovacia sezóna. NTS, a.s. týmto dňom pozastavila dodávku tepla.

28. 04. 2024

7 rád na zníženie spotreby energií.

24. 02. 2024

Koniec doplácania na susedov. Začali platiť veľké zmeny pri vykurovaní, dotkne sa to účtov za teplo.

29. 11. 2023

Od 10.10.2023 sa začína vykurovacia sezóna. NTS, a.s. na základe splnených podmienok §1 ods. 2 vyhlášky MH SR č. 152/2005 na zahájenie vykurovania vo vykurovacej sezóne 2023-2024 spúšťa dnešným dňom dodávku tepla pre ústredné vykurovanie.

10. 10. 2023

Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu

30. 05. 2023

Bytovkám zdraželo teplo o viac ako 20 eur. Ľudia sú nahnevaní, volajú nám...

09. 02. 2023

Žiadame vlastníkov bytov, aby si pravidelne(min. 2 krát za rok) kontrolovali funkčnosť vodomerov a uzatváracích ventilov.

04. 11. 2022

5 najčastejších chýb pri zateplovaní fasády

11. 05. 2022

Ako šetriť s teplom

07. 12. 2020

Od mája sa zmenila adresa našej kancelárie. Nájdete nás na Štefánikovej 84 v Nitre.

01. 05. 2020

Efektívna ochrana susedských práv

03. 01. 2019

Aké povolenia potrebujete pri rekonštrukcii?

06. 08. 2018

Aj kvapkajúca voda môže vyjsť draho

22. 03. 2018

V bytovkách sa prichystajte na odpočet tepla a vody

03. 12. 2017

Ako v zime ušetriť na kúrení

22. 10. 2017

Vynovený bytový dom šetrí peniaze za kúrenie

30. 03. 2017

Ako vybrať zhotoviteľa

29. 03. 2017

Z dôvodu predchádzania poškodenia termostatických ventilov vás žiadame, aby ste počas "nevykurovacej sezóny" nastavili vaše termostatické hlavice na radiátoroch na plne otvorené (stupeň číslo 5).

14. 05. 2016

Aj správne zateplenie môže ochrániť pred horúčavami

06. 08. 2015

Ušetriť energie možno aj bez veľkých investícií

24. 09. 2014

Na zateplení bytových domov môžete výrazne ušetriť

10. 04. 2014

Hrubšie zateplenie je len mierne drahšie, ale oveľa viac ušetrí

24. 03. 2014

Merače na radiátorch budú povinné, vyhnú sa im len malé bytovky

20. 03. 2014

Poplatok úradu môže byť drahší ako prestavba bytu

24. 10. 2012

Ak prestavujete byt bez povolenia úradu, riskujete pokutu

30. 05. 2012

Výťah nemusí byť nový, ale bezpečný

16. 01. 2012

Vlastník bytu si nemôže robiť,čo chce

01. 01. 2011

Bytpartner, s.r.o. v médiách "Domová schôdza má slabé pravidlá"

05. 12. 2010

Ako spravodlivo platiť za teplo v byte

14. 11. 2010

Úpravy v byte môžu poškodiť susedov

31. 10. 2010

Bytpartner, s.r.o. v médiách

22. 10. 2010

Ako zaplatiť menej za teplú vodu

10. 10. 2010